Gazdakör A Gazdakör történelmi elődjeként a Kert barát- Körök, majd mezőgazdasági  szakkörök is működtek a településen. A Tunyogmatolcsi Gazdakör 1990-ben alakult  meg.   1994. január 14-én készítette el alapszabályát. Ekkor került bírósági  bejegyzésre. Első elnöke Sándor Miklós volt, aki akkor Művelődési Ház igazgatói  pozíciót is betöltött egyben. Sikeres, változatos programot valósított meg az első  elnök, illetve a vezetőség, valamint az akkori 36 alapító tag.  Már abban az időben  megindultak a szakmai továbbképzések a civil szervezeten belül. Célul fogalmazták  meg a gazdák: a gazdálkodási ismeretek fejlesztését, a mezőgazdasági termelés  mennyiségi és minőségi javítását, az eszközök beszerzését, a termények  értékesítésének előmozdítását, a föld termőerejének fokozását, és a környezet  megóvását.   Az alapszabálynak megfelelően 1995. február 16-án ismét vezetőséget  választott a Gazdakör. Az elnöki tisztséggel Fecske Lászlót bízta meg a közgyűlés. A  szatmári térség gazdálkodóinak többsége ismerte Fecske Lászlót. E bővített mondat  mögött ott volt több évtized szorgalma, kitartása.  Elnökhelyettesnek ekkor Hőgye  Imrét választotta a tisztújító közgyűlés. A gazdasági vezető pedig Szabó Gyula lett.  Ebben a felállásban működött a Gazdakör 2012. január elejéig. Anno a Pénzügyi  Ellenőrző Bizottság vezetője Balogdy László volt, mellette a tagként Lőrinc József és  Tisza Miklós vettek részt a feladatokban. Őket szerepvállalásukban követte Horvát  Antal és Tisza István. Egykoron a gazdaköri alapszabályba az is bekerült, hogy  szakmai és tudományos esteket szervezzenek az egyesület vezetői, ezáltal is lehetőséget biztosítva a gazdáknak a folytonos, s kölcsönös  tapasztalatcserére. A téli hónapokban évente 10-16 előadást tartottak. Szívesen jöttek Tunyogmatolcsra a legjelentősebb növénynemesítők,  vetőmagtermelők, növényvédőszer forgalmazók. Jó alkalom kínálkozott arra, hogy a helyi észrevételeket összevessék az országos tapasztalatokkal.  A tunyogmatolcsi gazdálkodók is megértették, hogy ez a civil szerveződés kiváló lehetőséget kínál a szakmai továbblépésre épp úgy, mint a  közösségben rejlő kedvezmények, pályázati lehetőségek kihasználására. Nagyszerű kapcsolatokat alakítottak ki a növénynemesítő cégekkel, de a  növényvédő szerek gyártóival, forgalmazóival is. Sikerült olyan megmozdulásokat szervezni Tunyogmatolcson, amelyek kivívták nemcsak a  falubeliek, de a térségbeliek elismerését, figyelmét is. Egyesületi tevékenységei közül kiemelhető, hogy 6 éven keresztül a Szamosparti Találkozót  szervezte (2000-ig), és azóta is tevékeny résztvevője a községi rendezvényeknek. Sikerült a Nyíregyházi Főiskola és a Gazdakör szervezésében  ezüst - és aranykalászos tanfolyamot indítani a lakóhelyen (147 fő végzett ezüst kalászoson, 107 az aranykalászoson), melynek az irányítását Dr.  Vágvölgyi Sándor tanszékvezető főiskolai tanár végezte.   Minden évben sor kerül szakmai előadásokra, szakmai utakra (belföldiekre és külföldiekre egyaránt), valamint kulturális programokra.  Belföldi utak,  ahol a eddig már Gazdakör látogatást tett: Eger (ahol az Egri Hegybíró fogadta a tagokat), Szilvásvárad (Tájvédelmi Körzet), Kékestető, Gyöngyös,  Gödöllő, Szarvas (Arborétum), Hódmezővásárhely, Sándorfalva, Mohács, Siklós (Siklósi Vár), Szigetvár, Keszthely, Villány, Zirc, Pannonhalma  (Pannonhalmi Apátság), Fertőd, Sopron, Nagycenk (Nagycenki Kastély), Szombathely, Kőszeg, Körmend. Esztergom (Szalma Csárda, s az  Esztergomi Hegybíró is fogadta a Gazdakör küldöttségét). Ópusztaszer (Feszty-körkép), Szentlőrinc, Pécs, Kiskunhalas (Kiskun-Napok), Szeged,  Baja. Külföldi utak: Erdélyben két alkalommal (folyamatos a kapcsolat a Szatmárnémeti Gazdakörrel), Kárpátalján szintén két alkalommal  képviseltette magát a Gazdakör. Emellett Szlovákiát, Ausztriát és Lengyelországot is meglátogatták a tagok. Különböző szakmai utak: OMÉK, a  mezőgazdasági kiállításon két alkalommal képviseltette magát a Gazdakör. Országház látogatáson ugyancsak részt vettek a gazdák, amit egy Dunai  hajózással egészítettek ki. Jelenleg tartanak a minden évben megrendezett szakmai előadások, amik évente március idusakor zárulnak. Rendszeres  előadója a Tunyogmatolcsi Gazdakörnek: Dr. Vágvölgyi Sándor főiskolai tanár, gazdaköri tag.  Tanár Úr segítségével eddig is sok mezőgazdasággal  kapcsolatos ismerethez jutottak a szervezet tagjai. Az egyesület létszáma jelenleg 42 fő. Két tagszervezettel rendelkezik: a fehérgyarmati és a  szamoskéri tagszervezetekkel. 2013. január 18-án a Tunyogmatolcsi Gazdakör tisztújító közgyűlést tartott, ahol az alábbi személyek kerültek tisztségviselői szerepkörbe:   Elnök: Hőgye Imre   Alelnökök: Tisza Zoltán és Szabó Gábor  Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: Kovács Béla elnök Tagjai: Ilyés Mariann és Széles Gyula Etikai Bizottság: Lőrinc László elnök Tagjai: Filep Sándor és Széles Ernő  Gazdakör elnökének elérhetőségei:  Hőgye Imre, elnök   4731  Tunyogmatolcs   Arany János u. 40 Tel: +36-30/625-25-76  E-mail: hogyeszegana@gmail.com 
Nyitóoldal Településünk Egyházközségeink Önkormányzat Turizmus Archivum Képgaléria Ügyintézés © Created by Noobi Történelem Civil szervezeteink Műemlékeink Intézményeink Címer Mesterembereink Sport