© Created by Noobi
Kötelezően benyújtandó mellékletek:
____________________________________________________________________________________________________
HIRDETMÉNY Tunyogmatolcs Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériumával együttműködve ismételten csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók ,illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. Az ,,A” és ,,B” típusú ösztöndíjpályázatra  a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek. A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: A pályázat beadásának feltétele, hogy a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó átlagjövedelme ne haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át (jelenleg 85.500,- Ft-ot) és a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők az 1993. évi III.törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal ne rendelkezzenek. A támogatás havi összege egységesen 5.000,- Ft/hó/pályázó. A pályázat  rögzítésének és az önkormányzathoz való benyújtásának határideje : 2015. november 9. A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek a Hivatal hirdető tábláján. A pályázathoz  a szociális rászorultság megítéléséhez szükséges - kötelezően kitöltendő nyilatkozatok, a Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájában kérhetőek illetve a honlapról letölthetőek. Az EPER-BURSA rendszerben kitöltött és kinyomtatott pályázati űrlapok a kötelező melléklettekkel együtt szintén ezen irodában adhatóak le.
HIRDETMÉNY SERTÉS ELADÓ! Hízó 450Ft/kg Malac 800Ft/kg Érdeklődni: Soltész Bertalan Polgármesternél a 30/326-7313-as telefonszámon. -Tunyogmatolcs Község Önkormányzata- ________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
HIRDETMÉNY Tunyogmatolcs Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériumával együttműködve ismételten csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók ,illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. Az ,,A” és ,,B” típusú ösztöndíjpályázatra a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek. A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. A pályázat beadásának feltétele, hogy a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó átlagjövedelme ne haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át (jelenleg 85.500,- Ft-ot) és a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők az 1993. évi III.törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal ne rendelkezzenek. A támogatás havi összege egységesen 10.000,- Ft/hó/pályázó. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz való benyújtásának határideje : 2017. november 7. A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek a Hivatal hirdető tábláján illetve a Hivatal honlapján (www.tunyogmatolcs.hu). A pályázathoz a szociális rászorultság megítéléséhez szükséges - kötelezően kitöltendő nyilatkozatok, a pályázói felületről a pályázati űrlap kitöltésekor letölthetőek,illetve a Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájában kérhetőek ,valamint a Hivatal honlapján is elérhetőek. Az EPER-BURSA rendszerben kitöltött és kinyomtatott pályázati űrlapok a kötelező melléklettekkel együtt szintén ezen irodában adhatóak le.
Becsatolandó dokumentumok:
Pályázati kiírás (A):
Pályázati kiírás (B):
____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________