© Created by Noobi
____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
HIRDETMÉNY Tunyogmatolcs Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériumával együttműködve ismételten csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók ,illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához. Az ,,A” és ,,B” típusú ösztöndíjpályázatra a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek. A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói   regisztráció   szükséges , melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx . A pályázat beadásának feltétele, hogy a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó átlagjövedelme ne haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300 %- át (jelenleg 85.500,- Ft-ot) és a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők az 1993. évi III.törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal ne rendelkezzenek. A támogatás havi összege egységesen 10.000,- Ft/hó/pályázó. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz való benyújtásának határideje : 2020. november 5. A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek a Hivatal hirdető tábláján illetve a Hivatal honlapján (www.tunyogmatolcs.hu). A pályázathoz a szociális rászorultság megítéléséhez szükséges - kötelezően kitöltendő nyilatkozatok, a pályázói felületről a pályázati űrlap kitöltésekor letölthetőek,illetve a Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájában kérhetőek ,valamint a Hivatal honlapján is elérhetőek. Az EPER-BURSA rendszerben kitöltött és kinyomtatott pályázati űrlapok a kötelező melléklettekkel együtt szintén ezen irodában adhatóak le. A    pályázatok    a    kötelező    mellékletek benyújtásának hiányában, formai hibásnak minősülnek !
_____________________________________________________________
Tájékoztató! Tunyogmatolcs Község Önkormányzata jegyzője értesíti a lakosságot, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához szükséges formanyomtatvány a 205/2021. (IV.29.) Kormány rendelet alapján 2021. május 15-től változott. Kérem, hogy a kérelmek beadására az új nyomtatványt használják! Szigetiné Tóth Gyöngyi sk. jegyző
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________