© Created by Noobi
____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
HIRDETMÉNY Tunyogmatolcs       Község       Önkormányzata       az       Emberi       Erőforrás       Minisztériumával együttműködve   ismételten   csatlakozott   a   hátrányos   szociális   helyzetű   felsőoktatási   hallgatók ,illetőleg   felsőoktatási   tanulmányokat   kezdeni   kívánó   fiatalok   támogatására   létrehozott   Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához. Az   ,,A”   és   ,,B”   típusú   ösztöndíjpályázatra       a   települési   önkormányzat   illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,   hátrányos szociális helyzetű  fiatalok jelentkezhetnek. A   pályázatbeadáshoz   a   Bursa   Hungarica   Elektronikus   Pályázatkezelési   és   Együttműködési Rendszerében   (a   továbbiakban:   EPER-Bursa   rendszer)    pályázói   regisztráció   szükséges , melynek  elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx . A   pályázat   beadásának   feltétele,   hogy   a   pályázó   és   a   pályázóval   egy   háztartásban   élők   egy főre   eső   havi   nettó    átlagjövedelme   ne   haladja   meg   az   öregségi   nyugdíjminimum   300   %- át    (jelenleg   85.500,-   Ft-ot)    és   a   pályázó   és   a   pályázóval   egy   háztartásban   élők   az   1993.   évi III.törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal ne rendelkezzenek. A támogatás havi összege egységesen 10.000,- Ft/hó/pályázó. A pályázat  rögzítésének és az önkormányzathoz való benyújtásának határideje : 2020. november 5. A    részletes    pályázati    kiírások    megtekinthetőek    a    Hivatal    hirdető    tábláján    illetve    a Hivatal   honlapján   (www.tunyogmatolcs.hu).   A   pályázathoz      a   szociális   rászorultság megítéléséhez   szükséges   -   kötelezően   kitöltendő   nyilatkozatok,   a   pályázói   felületről   a pályázati    űrlap    kitöltésekor    letölthetőek,illetve    a    Polgármesteri    Hivatal    4.    számú irodájában   kérhetőek   ,valamint   a   Hivatal   honlapján   is   elérhetőek.   Az   EPER-BURSA rendszerben    kitöltött    és    kinyomtatott    pályázati    űrlapok    a    kötelező    melléklettekkel együtt    szintén    ezen    irodában    adhatóak    le.    A    pályázatok    a    kötelező    mellékletek benyújtásának hiányában, formai hibásnak minősülnek !
_____________________________________________________________