© Created by Noobi
HIRDETMÉNY SERTÉS ELADÓ! Hízó 450Ft/kg Malac 800Ft/kg Érdeklődni: Soltész Bertalan Polgármesternél a 30/326-7313-as telefonszámon. -Tunyogmatolcs Község Önkormányzata- ________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
HIRDETMÉNY Tunyogmatolcs Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériumával együttműködve ismételten csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók ,illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. Az ,,A” és ,,B” típusú ösztöndíjpályázatra a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek. A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. A pályázat beadásának feltétele, hogy a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó átlagjövedelme ne haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át (jelenleg 85.500,- Ft-ot) és a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők az 1993. évi III.törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal ne rendelkezzenek. A támogatás havi összege egységesen 10.000,- Ft/hó/pályázó. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz való benyújtásának határideje : 2017. november 7. A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek a Hivatal hirdető tábláján illetve a Hivatal honlapján (www.tunyogmatolcs.hu). A pályázathoz a szociális rászorultság megítéléséhez szükséges - kötelezően kitöltendő nyilatkozatok, a pályázói felületről a pályázati űrlap kitöltésekor letölthetőek,illetve a Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájában kérhetőek ,valamint a Hivatal honlapján is elérhetőek. Az EPER-BURSA rendszerben kitöltött és kinyomtatott pályázati űrlapok a kötelező melléklettekkel együtt szintén ezen irodában adhatóak le.
Becsatolandó dokumentumok:
Pályázati kiírás (A):
Pályázati kiírás (B):
____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
HIRDETMÉNY Tunyogmatolcs   Község   Önkormányzata   az   Emberi   Erőforrás   Minisztériumával   együttműködve   ismételten csatlakozott   a   hátrányos   szociális   helyzetű   felsőoktatási   hallgatók   ,illetőleg   felsőoktatási   tanulmányokat kezdeni     kívánó     fiatalok     támogatására     létrehozott     Bursa     Hungarica     Felsőoktatási     Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. Az   ,,A”   és   ,,B”   típusú   ösztöndíjpályázatra       a   települési   önkormányzat   illetékességi   területén lakóhellyel rendelkező,   hátrányos szociális helyzetű  fiatalok jelentkezhetnek. A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. A   pályázat   beadásának   feltétele,   hogy   a   pályázó   és   a   pályázóval   egy   háztartásban   élők   egy   főre   eső   havi nettó    átlagjövedelme   ne   haladja   meg   az   öregségi   nyugdíjminimum   300   %-át    (jelenleg   85.500,-   Ft-ot)   és   a   pályázó   és   a   pályázóval   egy   háztartásban   élők   az   1993.   évi   III.törvény   4.   §   (1)   bekezdés   b)   pontja szerinti vagyonnal ne rendelkezzenek. A támogatás havi összege egységesen 10.000,- Ft/hó/pályázó. A pályázat  rögzítésének és az önkormányzathoz való benyújtásának határideje : 2018. november 6. A   részletes   pályázati   kiírások   megtekinthetőek   a   Hivatal   hirdető   tábláján   illetve   a   Hivatal   honlapján (www.tunyogmatolcs.hu). A   pályázathoz      a   szociális   rászorultság   megítéléséhez   szükséges   -   kötelezően kitöltendő    nyilatkozatok,    a    pályázói    felületről    a    pályázati    űrlap    kitöltésekor    letölthetőek,illetve    a Polgármesteri   Hivatal   4.   számú   irodájában   kérhetőek   ,valamint   a   Hivatal   honlapján   is   elérhetőek. Az EPER-BURSA   rendszerben   kitöltött   és   kinyomtatott   pályázati   űrlapok   a   kötelező   melléklettekkel együtt szintén ezen irodában adhatóak le.
_________________________________________________________________________________________