© Created by Noobi
Matolcsi Presbitérium "Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a  Krisztus Jézus. ... De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik  dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnan felülről való elhívása jutalmára." Filippi 3, 12. 14.  A matolcsi református gyülekezet presbitériuma a 2011. esztendőben a lelkipásztort és a gondnokot is beleértve 18 főt számlál, valamint a  gyülekezetben két kántor és egy harangozó végez szolgálatot. Mellettük sokan munkálkodnak még azon, hogy valóban ne csak a  múltunkban élő, de a ma harcait megvívó, ezáltal pedig a jövőbe tekintő gyülekezet lehessünk. Valamennyien az Istentől megígért  eljövendő üdvösségre hittel és reménységgel nézve fáradozunk a holnapért. Nem a magunk-, hanem Isten dicsőségére, nem kényszerből,  hanem azért, mert jutalmunk, hogy ezt tehetjük. - Gergely Tamás, Matolcsi Református Egyházközség lelkipásztora -
Nyitóoldal Településünk Egyházközségeink Önkormányzat Turizmus Archivum Képgaléria Ügyintézés Nyitóoldal Településünk Egyházközségeink Önkormányzat Turizmus Archivum Képgaléria Ügyintézés Tunyogi Református Egyházközség Matolcsi Református Egyházközség