A művelődési ház épületét 1962. augusztus 20-án adták át, amelyben a művelődésházi funkción kívül a községi könyvtár és a mozi is helyet kapott. Az  épület 270 férőhelyes: nagyteremmel, színpaddal, öltözőkkel, előcsarnokkal, klubhelyiséggel, könyvtár helyiséggel, informatikai helyiséggel rendelkezik. Az  intézmény már több, mint 50 éve áll a helyi lakosok rendelkezésére. A kulturális törvényből eredő és a községi önkormányzat által megállapított feladatai  alapján végzi munkáját. Fő feladatai: a közösségi és egyéni művelődés segítése, ösztönzése, az alkotó tevékenység kibontakoztatása, különböző  csoportok működtetése, támogatása, saját és település szintű rendezvények szervezés, az informatikai szolgáltatások biztosítása, könyvkölcsönzés, a  helyi kulturális értékek védelme, megőrzése, bemutatása, terem biztosítás külső igénybe vevőknek. Az intézmény minden olyan közösségi munkát,  kezdeményezést támogat, amely a település hagyományainak öregbítését szolgálja. A művelődési ház felkarolja a helyi társadalom erősödését, szolgáló  kezdeményezéseket. Helyet biztosít a civil szervezetek összejöveteleinek.   Az elmúlt években egy folyamatos - fejlesztés-korszerűsítés valósult meg, helyi  és központi pályázatok támogatásával. A nagy terem és az előcsarnok fűtésrendszerének korszerűsítésére, belső vizesblokk kialakítására, külső  nyílászárók cseréjére, színpad újra fedésére, körfüggöny cseréjére került sor. A berendezési, felszerelési és technikai eszközök cseréje teljes mértékben  megvalósult. A működő csoportok helyi támogatáson kívül különböző pályázati támogatásokban is részesültek (például: hangszervásárlás, énekkari ruha  vásárlása, technikai eszközök beszerezése stb.). Számítógépekkel, fénymásolóval, nyomtatóval, fax segítségével) biztosítjuk a 21. század korszerű  technikai igénybevételét a lakosság felé.   A művelődési ház keretében működik: a Reménység Nyugdíjas klub Népdalköre, a Helyismeretei Kör, a Roma Hang Zenekar. Székhelye: a  Tunyogmatolcsi Ifjúsági Kulturális és Szociális Egyesületnek (TIKSZE). A működő csoportok tevékeny résztvevői a helyi kulturális életnek.   A községi  könyvtár állománya folyamatosan gyarapszik, amely mára már meghaladja a 12000 kötetet. A helyszűke azonban problémát okoz, hiszen az állomány jó  része a raktárban és egyéb helyiségekben található. Az 1 évtizedet meghaladó szakmai munkának köszönhetően komoly helyismereti anyaggal  rendelkezünk (például: fotók, szakdolgozatok, kiadványok, újságcikkek stb.). Intézményi kiadásban:   2007-ben: Múltba Veszett Hagyomány c. néprajzi kiadvány,  2008-ban: Szabó Menyhért: Tunyogmatolcs Helyismereti Irodalma (Bibliográfia megjelentetésére került sor). Az intézmény részt vesz a Szamosparti  Találkozó és a helyi ünnepi rendezvények évenkénti szervezésében és rendezésében, melyeken a működő közösségek különböző programokkal  szerepelnek. A művelődési intézmény tevékenységének eredménye végső fokon, a településen lévő intézmények, közösségek, civil szervezetek, egyének  közötti kapcsolatok erősödése. A változó, alakuló társadalmunkban a települési kulturális értékeket és hagyományokat jelentő ápolók, befogadók és tovább  vivők segítségével, az intézmény a település arculata erősítésében hatékonyan közreműködik.   A Művelődési Ház elérhetőségei:  Tunyogmatolcs  Rákóczi F.ut.79 4731  Telefonszám: 0644-519-045  Email cím: konyvtartunyog@axelero.hu 
Nyitóoldal Településünk Egyházközségeink Önkormányzat Turizmus Archivum Képgaléria Ügyintézés © Created by Noobi Történelem Civil szervezeteink Műemlékeink Intézményeink Címer Mesterembereink Sport