Petőfi Sándor Általános Iskola Bemutatkozás: Régi múltra tekinthet vissza, 1960-ban felépült az állami általános iskola, ami az akkori évek legnagyobb és  legkorszerűbben felszerelt intézménye volt.  Az 1970-es szatmári árvíz után, 1971-ben a település Matolcsi részén egy újabb, emeletes iskola került megépítésre,  amelybe a felső tagozatosak, míg a régebbibe (Tunyogon) az alsós gyerekek jártak.Az intézmény neve: Zalka Máté  Általános Iskola lett egészen a rendszerváltásig. 1999-ben vettük fel a Petőfi Sándor nevet. Jelenleg Petőfi Sándor  Általános Iskola és Óvoda, szakmailag önálló jogi személyiség, részben önálló gazdálkodó intézmény.  Alapítója és fenntartója: a Községi Önkormányzat. Az iskola igazgatója: Kovácsné Varga Tünde, helyettese: Borbás Lászlóné A nevelőtestület létszáma: 15 fő Tanuló létszám: 174 fő, melyből 75 tanuló alsó, 99 diák felső tagozatos. Jelenleg 1.2. és a 3. osztályokban iskolaotthonos tanítás folyik. Egy napközis csoport van. Az (2008-2009-es tanév óta) oktató-nevelő munkánk alapja az integrált, képesség kibontakoztató program, melyeket az alsó és a felső tagozatosak aktív munkaközössége koordinálja. Küldetésnyilatkozat elvei, miszerint: Az intézményben fontos a tudás, az erkölcsi értékek, a hagyományok átadása és ápolása. Pedagógusainknak lényeges: A tanulás megszerettetése a diákokkal, a személyes fejlődés kibontakoztatása, a hátrányok fokozatos felszámolása. Kiemelten fontos: A partnerközpontú szemlélet kialakítása, együttműködés a szülőkkel, a diákokkal és más intézményekkel. A tanári kar célja, (vágya): Az iskola diákjait örülni tudó, embertársai felé tiszteletet és toleranciát mutató, egy egész életen át tartó, tovább tanulásra képes emberré nevelni. Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai: 1. Bihari Barbara, matematika- földrajz- német szakos tanár 2. Borbás Lászlóné, magyar- orosz- német szakos tanár, igazgató helyettes 3. Csürkéné Dula Margit tanító, az alsós munkaközösség vezetője 4. Dr. Éváné Bakk Beáta Tímea, tantó 5. Dorogi Anett - német, szociálpedagógus, magyar 6. Hőgye Imréné, földrajz- biológia szakos tanár, a felsős munkaközösség vezetője 7. Kissné Beke Adél, tanító 8. Kovácsné Varga Tünde, magyar-történelem szakos tanár, igazgató 9. Rádi Lajosné, tanító, tánc és dráma szakos tanár 10. Szabó Béláné, tanító, (felsőfokú oktatói informatikai tanúsítvánnyal) 11. Varga Sándor, tanító, földrajz szakos tanár 12. Vargáné Boros Krisztina - magyar, művelődésszervező, informatikus EMLÉKEK PETŐFI SÁNDORRÓL (szájhagyomány után) Történelmi nagyjaink iránti megbecsülésünk, tiszteletünk vezette el tantestületünket és tanuló ifjúságunkat Petőfi  Sándor nevéhez. Olyan névadót szerettünk volna iskolánknak választani, aki életével, tettével kötődött  községünkhöz és a gyerekek már az általános iskolai tanulmányaik során megismerik. Tapasztalatból tudjuk,  hogy szeretik népies költészetét. Szívesen kísérik végig életútján a költőt úgy irodalom-, mint történelem órán.  Petőfi Sándor életének és munkásságának méltatására névadóünnepségünkön kerül sor. Itt álljon néhány  gondolat arról, hogy mikor milyen körülmények között járt Petőfi Sándor Matolcson. Szájhagyomány szerint  Petőfi Sándor többször átutazott Matolcson 1847. évben is megállt pihenni a Matolcsi Kurta Kocsmában. Ez a  kocsma a Ficher Háni kocsmája volt, a jelenlegi Holt-Szamos (akkor élő Szamos) matolcsi oldalán. Ekkor volt  része abban az élményben, aminek hatására az úti célban, Szatmáron megírta a "falu végén kurta kocsma" c.  versét. A versben leírt kocsma, a Szamos, a komp, a "túloldal urasága" azonosítható a matolcsi helyszínnel. A  jelenlegi keskeny kőhíd csak 1906-ban készült el. Addig, tehát Petőfi ittjártakor is komppal közlekedtek az akkor  még folyó Szamoson. Az Új-Szamos medre jóval később, 1886-ban készült el, jóval később Petőfi itt járta után. A  komp helyét megtaláljuk mind a tunyogi, mind a matolcsi oldalon. A "kurta kocsma" elnevezés a kocsma nyitvatartásához kapcsolódik. Csak rövid ideig, 1-2 napig volt nyitva. S ha  nyitva volt, valószínű igyekeztek kihasználni a falubeliek, sokan összejöttek, hangosan mulattak. A szemben lakó  (túloldali) "uraság", a Kölcsey - családból valaki, szólt a küldöncével, hogy ne hangoskodjanak annyira. A  szájhagyomány szerint ilyen időben toppant be Petőfi is lovasszekéren utazva Szatmár felé.  A "kurta kocsma" rég nincs meg. Ugyancsak szájhagyomány alapján festette meg Vadon Sándor tunyogi  református lelkész  Alapítvány Együtt a Tunyogmatolcsi Általános Iskoláért Alapítvány Adószáma: 18804263-1-15 A kuratórium elnöke: Szabóné Szabó Beáta Aki szeretne tenni a tunyogmatolcsi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak szellemi fejlődéséért, erkölcsi neveléséért, és jövőbe vetett társadalmi stabilitásukért, azt ezúton szeretné megkérni az iskola vezetősége, hogy személyi jövedelem adója (SzJA) 1%-át utalja az alapítvány adószámára! A Petőfi Sándor Általános Iskola elérhetőségei: Tel: 0644-519-015 Email cím: weit28@indamail.hu
Az Iskola Számítógép Terme Tanterem Nyitóoldal Településünk Egyházközségeink Önkormányzat Turizmus Archivum Képgaléria Ügyintézés
( A kép kattintással nagyítható )
© Created by Noobi Történelem Civil szervezeteink Műemlékeink Intézményeink Címer Mesterembereink Sport