Polgárőrség A Tunyogmatolcsi Polgárőrség 1991-ben alakult 61 fővel. Jelenleg 2011-ben 34 fővel rendelkezik. A Szervezet neve: Polgárőrség. Legfontosabb feladata: a közrend és a közbiztonság erősítése a községben. A polgárőr mozgalom széles körű társadalmi összefogásra épül, alapja az  állampolgárok pozitív érzelmi kötődése szűkebb környezetükhöz, tenni akarása a  lokális környezet életfeltételeire kedvezőtlenül ható jelenségek távoltartása,  megszüntetése vagy visszaszorítása érdekében. A polgárőr mozgalom alapvető célja a  bűncselekmények megelőzése. Kiindulva abból az elvi álláspontból, mely szerint a  társadalom védelme az összes állami és társadalmi szerv, az egyházak, a polgárok és  önszerveződéseik támogatását, illetve a bűnmegelőzésben való részvételét igényli,  tevékenységével a bűnmegelőzés és bűnüldözés hatékonyságának növeléséhez kíván  segítséget nyújtani. A polgárőr mozgalom biztosítja a közbiztonság javításáért és  megszilárdításáért önként tenni akaró állampolgárok szervezett és célirányos  részvételét a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, a közlekedés biztonsága, a  gyermek-és ifjúságvédelem, a kábítószer- fogyasztás visszaszorítása társadalmi  feladatainak megvalósításában. Az idős, magatehetetlen, egyedül élő emberekre külön  hangsúlyt fektet a Szervezet.  Alakulása óta szoros együttműködés fűzi a Szervezetet  a Fehérgyarmati Rendőrkapitánysághoz. Az államhatár közelsége és a település  nagysága megkívánja az állandó éberséget a polgárőrség részéről. A településünkön  működő polgárőrség tevékenyen vesz részt a különböző közbiztonsági feladatok  elvégzésében.  Így többek között: -a közbiztonsági és bűnmegelőzési járőrtevékenység,     -figyelőszolgálat végzésében, -a lakossági, önkormányzati és más rendezvényeken rendezői feladatok ellátásában. Munkájukat: - az önkéntesség, - az emberi jogok tiszteletben tartása, - az ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység, - a politikai semlegesség jellemzi. A Tunyogmatolcsi Polgárőrség munkájának elismerései: -dicséret a megyei közgyűléstől -dicséret és kitűntetés a megyei főkapitányságtól -kitűntetés az Országos Polgárőr Szövetségtől Személyeket is értek elismerések a testületen belül, amit munka minőségéért kaptak: -Kelemen Zoltán „közbiztonsági bronz fokozat” -Mikes Zoltán "közbiztonsági ezüst fokozat" -Bráder István "közbiztonsági ezüst fokozat" -Kovács Lajos "közbiztonsági bronz fokozat" A Szervezethez tagfelvétel: A tagsági viszony önkéntes. A szervezet tagja lehet minden jogi személy, ha elfogadja a  szervezet alapszabályát, valamint szervezeti működési szabályzatát belépési szándékát  külön nyilatkozatban jelentkezési lapon önként kijelenti és fizeti a tagsági díjat. Tunyogmatolcsi Polgárőrszervezet Alapszabálya: A polgárőrszervezet törvényesen működő lakossági önszerveződésű bűnmegelőzésű  céllal létrehozott szervezet, politikai pártoktól független érdekvédelmi, érdekképviseleti,  érdekérvényesítő, információs társadalmi szervezet.  Formaruha: A polgárőröktől megkövetelik a formaruha viselését. Szolgálatukat jól látható módon, a  polgárőrséghez való tartozást jelző sárga láthatósági mellényben látják el.  A Szervezet célja: Együttműködve a rendőrszervekkel, alapvető feladat a közrend, közbiztonság erősítése,  valamint a bűnmegelőzés. A Tunyogmatolcsi Polgárőrség számára kiemelkedően  fontos, hogy községünkben tovább csökkenjen a bűncselekmények száma. Ezzel együtt  erősödjön a lakosok biztonságérzete. A Szervezet rendelkezik szolgálati gépkocsival,  amely azt jelenti, hogy a község minden útját be tudják járni és a fontosabb helyeken  megfigyeléseket hajthatnak végre.  A Tunyogmatolcsi Polgárőrség egykori Vezetője: Mikes József 4731 Tunyogmatolcs, Alkotmány út. 11 Telefonszám: 06-44-359-152 Elnök: Bráder István 4731 Tunyogmatolcs Tölgyes u. 6 Tel: +36-30-589-89-75 E-mail: weit28@indamail.hu Elnökhelyettes: Diószegi József Gazdasági vezető: Nyíri Lajos További vezetőségi tagok: Hajdú István, Kisgyörgy László, Tisza János, Varga György Székhelye: 4731 Tunyogmatolcs, Rákóczi út.103 Helyi Iroda: Művelődési Ház 4731 Tunyogmatolcs, Rákóczi u. 79 Telefon:06-44-519-045
Nyitóoldal Településünk Egyházközségeink Önkormányzat Turizmus Archivum Képgaléria Ügyintézés © Created by Noobi Történelem Civil szervezeteink Műemlékeink Intézményeink Címer Mesterembereink Sport